Правила и условия

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Настоящите Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас лично или от името на юридическо лице („вие“) и “ ООД „Медисън Ликвидаторс“. („ние“, „нас“ или „наш“), по отношение на вашия достъп и използването на madisonliquidators.com уеб сайт, както и всяка друга форма на МЕДИИТЕ, медиен канал, мобилен сайт или мобилно приложение, свързани, свързани или по друг начин свързани с него (наричани по-долу „Сайт“).

Вие се съгласявате, че като посетите сайта, сте прочели, разбрали и се съгласявате да спазвате всички тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички тези условия за ползване, Ви е строго забранено да използвате Сайта и трябва незабавно да спрете да го използвате.

Допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени в този документ чрез позоваване. Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да правим промени или модификации на настоящите Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина.

Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „последната актуализация“ на настоящите Условия за Ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна.

Вие сте отговорни за периодичното запознаване с тези условия за ползване, за да сте наясно с актуализациите. Ще бъдете подложени и ще бъдете считани за информирани и приети за промени във всички преразгледани условия за ползване в резултат на по-нататъшното ви Използване на Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани условия за ползване.

Информация, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение или използването по някакъв физическо или юридическо лице в юрисдикция или страна, където е разпространение или използването противоречи на закон или на нормативните актове или в съответствие с които ние ще бъдем длъжни да се регистрират в тази юрисдикция или страната.

Съответно, тези, които решават да имат достъп до Сайта от други места, го правят по своя инициатива и са еднолично отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 13 години. Всички непълнолетни потребители в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено под 18-годишна възраст), трябва да имат разрешение от своите родители или настойници и да бъдат под пряко наблюдение, за да използват Сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да помолите родителя или настойника си да прочете и приеме тези условия за ползване, преди да започнете да използвате Сайта.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ако не е посочено друго, Сайтът е нашата собственост, и за целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, уеб сайт дизайн, аудио, видео, текст, снимки и графики в Сайта (наричани по-нататък „Съдържание“), а също и търговски марки, марки за услуги и логата, съдържащи се в него („Знаци“), е собственост на нас или са контролирани от нас или са лицензирани за нас и са защитени от закона за авторското право и търговски марки и на различни други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция, Съединените Щати, на чуждестранни юрисдикции и международните конвенции.

Съдържанието и знаците се предоставят на сайта „както е“ само за ваша информация и лична употреба. С изключение на случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, никаква част от Сайта и никаква Съдържание или Емблеми не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, комбинирани, преиздадена, изтеглени, поставени, публично показва, кодирани, преведени, предават, разпространяват, продадени, лицензирани или по друг начин използвани за търговски цели без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че вие имате право да използвате Сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта, както и за зареждане или разпечатка копия на всяка част от Съдържанието, за които вие правилно са получили достъп, само за лична, некомерсиална употреба. Ние си запазваме Всички права, които не са пряко предоставени на вас, на Сайта, съдържанието и знаците.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗГЛЕДИ

Използвайки сайта, Вие декларирате и гарантирате, че:

(1) цялата информация, която предоставяте за регистрация, ще бъде надеждна, точна, актуална и пълна;

(2) ще поддържате точността на такава информация и ще актуализирате такава регистрационна информация своевременно, ако е необходимо;

(3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване;

(4) не сте навършили 13 години;

(5) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която живеете, или ако сте непълнолетен, сте получили разрешение от родителите да използвате Сайта;

(6) Няма да имате достъп до сайта чрез автоматични или нечовешки средства, било то бот, скрипт или по друг начин;

(7) няма да използвате Сайта за незаконни или неразрешени цели;

(8) използването на Сайта няма да наруши приложимите закони или разпоредби.

Ако вие предоставяте всякаква информация, която е невярна, неточна, не е от значение или е непълна, ние имаме право да преустанови или прекрати вашия акаунт и да откаже от всички текущото или бъдещото използване на Сайта (или част от него).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Може да се наложи да се регистрирате на сайта. Вие се съгласявате да запазите паролата си в тайна и ще бъдете отговорни за цялото използване на вашия акаунт и парола. Ние си запазваме правото да изтрием, върнем или променим избраното от Вас Потребителско име, ако по наше усмотрение установим, че такова потребителско име е неподходящо, неприлично или по друг начин нежелано.

ХРАНА

Работим усилено, за да покажем възможно най-точно цветовете, спецификациите, спецификациите и детайлите на продуктите, налични на сайта. Ние обаче не гарантираме, че цветовете, спецификациите, спецификациите и детайлите на продуктите са точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки, а вашият електронен дисплей може да отразява неточно действителните цветове и подробности за продуктите.

Всички стоки се предоставят в зависимост от наличността и не можем да гарантираме, че стоките ще бъдат на склад. Ние си запазваме правото да прекратим производството на всякакви продукти по всяко време по някаква причина. Цените на всички стоки могат да бъдат променяни.

ПАЗАРУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ

Приемаме следните форми на плащане: Visa, Mastercard, Discover и American Express. Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупките и профила за всички покупки, извършени чрез Сайта. Също така се съгласявате да актуализирате профила и информацията за плащане навреме, включително имейл адреса, начина на плащане и датата на изтичане на платежната карта, за да можем да завършим транзакциите си и да се свържем с вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към покупната цена, както сметнем за необходимо. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания се извършват в щатски долари.

Вие се съгласявате да платите, всички такси по цени, действовавшим а за вашите покупки, както и всякакви приложими такси за доставка и ще ни разреши да събират такса с избрания от вас доставчик на плащания за такива суми при пускането на вашата поръчка.

Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена чрез Сайта. Ние можем, по наше усмотрение, да ограничим или да отменим количеството, закупено на човек, на семейство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, поставени от един и същ клиентски акаунт или под него, един и същ начин на плащане и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране или доставка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашето единствено мнение могат да бъдат поставени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Моля, прочетете нашата политика за връщане, публикувана на сайта, преди да направите покупки.

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

Нямате право да посещавате Сайта или да го използвате за други цели, освен тези, за които ние правим сайта достъпен. Сайтът не може да се използва във връзка с търговски цели, с изключение на тези, специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на Сайта, вие се съгласявате да не:

1. систематично извличайте данни или друго съдържание от Сайта, за да създавате или съставяте, пряко или косвено, колекция, компилация, база данни или каталог без нашето писмено разрешение.

2. упражнява всяко неразрешено използване на Сайта, включително събиране на потребителски имена и / или адреси за електронна поща на потребителя електронен или друг начин, с цел изпращане на нежелана електронна поща или създаване на потребителски акаунти с помощта на автоматични средства или под фалшив претекст.

3. използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да направите покупки на сайта.

4. използвайте сайта, за да рекламирате или предлагате стоки и услуги.

5. заобиколи, деактивирате или по друг начин да пречат на функциите на Сайта, свързани с безопасността, включително функции, които предотвратяват или ограничават употребата или копирането на Съдържание или въведени ограничения за използване на Сайта и / или Съдържанието, съдържащи се в него.

6. участвайте в неразрешено създаване на рамки или връзки към сайта.

7. заблуждавайте, заблуждавайте или заблуждавайте нас и другите потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за профила, като потребителски пароли;

8. неподходящо използване на нашите услуги за поддръжка или изпращане на неверни съобщения за злоупотреби или злоупотреби.

9. участвайте в никакъв използване на автоматизирана система, такива като използването на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на всяко извличане на данни, роботи или други подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

10. да се намесва, да нарушава или да създава прекомерно натоварване на Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.

11. Опитайте се да се представите за друг потребител или човек или да използвате потребителското име на друг потребител.

12. продайте или по друг начин прехвърлете профила си.

13. използвайте всяка информация, получена от Сайта, за да преследвате, обиждате или наранявате друго лице.

14. използвайте сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин използвайте сайта и / или съдържанието за цели, генериращи приходи или търговски предприятия.

15. декриптиране, декомпилиране, дисасемблиране или препроектиране на всеки софтуер, който съдържа или по някакъв начин съставлява част от Сайта.

16. Опитайте се да заобиколите всички мерки на Сайта, насочени към предотвратяване или ограничаване на достъпа до Сайта или всяка част от Сайта.

17. безпокойте, дразните, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, участващи в предоставянето ви на всяка част от Сайта.

18. премахнете известието за авторски права или други права на собственост от всяко съдържание.

19. копирайте или адаптирайте софтуера на Сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.

20. качвате или прехвърляте (или да се опитате да качвате или прехвърляте) вируси, троянски коне или други материали, включително и прекомерното използване на главни букви и бюлетин спам (непрекъснато настаняване дублиране на текста), които пречат на непрекъснатото използване и използването на Сайта от всяка страна или променят, наруши, се нарушава, променят или пречат на употреба, функции, възможности, работа или поддръжка на Сайт.

21. качвате или прехвърляте (или да се опитате да качвате или прехвърляте) всички материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без изброяването да е изчерпателно, формати за обмен на ясни графики („gif“), 1 ×1 пиксела, уеб грешки, файлове „cookie“ или други подобни устройства (понякога се нарича „анти-спайуер приложения“ или „пасивни механизми за събиране“ или „pcms“).

22. с изключение на случаите, когато това може да бъде резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте тичам, да развиват или распространяйте всяка автоматизирана система, включително, без изброяването да е изчерпателно, на всеки паяк, роботът“, програма за измама, скрепер или самостоятелен четящо устройство, което получава достъп до Сайта, или използва или управлява от неоторизиран скрипт или друг софтуер.

23. унижавайте, омаловажавайте или по друг начин наранявайте, според нас, нас и/или Сайта.

24. използвайте сайта по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.

МАТЕРИАЛИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

На сайта може да покани за чат, да допринасят или да участват в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да ви предоставя възможност да създавате, изпращате, публикувате, да показва, изпраща, изпълнява, публикува, разпространява или излъчва съдържание и материали на нас или на Сайта, включително, но не само текст, писмени произведения, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали, наричани заедно „Депозити“).

Материалите могат да бъдат достъпни за гледане от други потребители на Сайта и чрез уебсайтове на трети страни. По този начин всички материали, които предавате, могат да се считат за неконфиденциални и не са собственост. Когато създавате или предоставяте материали, по този начин заявявате и гарантирате, че:

1. създаване, разпространение, предаване, публично или изпълнение, както и достъп, изтегляне или копиране на вашите Материали не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или морални права на всяка трета страна.

2. вие сте създател и собственик или имате необходимите лицензи, права, съгласие, за пресата и на разрешение за употреба и разрешение на нас, на Сайта и на други потребители на Сайта да използват вашите Материали по начин, предвиден в Уебсайта и на настоящите Условия за ползване.

3. имате писмено съгласие, разрешение и / или разрешение за всеки идентифицируемого физическо лице във вашите Материали на използването на името и изображението на всеки такъв идентифицируемого физическо лице за включването и използването на вашите Материали по начин, предвиден в Уебсайта и на настоящите Условия за ползване.

4. вашите материали не са неверни, неточни или подвеждащи.

5. вашият принос не е нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, финансови пирамиди, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане.

6. вашите материали не са неприлични, неприлични, похотливи, Мръсни, насилствени, обидни, клеветнически, клеветнически или други нежелани (както е определено от нас).

7. вашите материали не се подиграват, подиграват, унижават, тормозят или обиждат никого.

8. вашите материали не насърчават насилственото сваляне на някое правителство, не подбуждат, насърчават или заплашват да причинят физическа вреда на друго лице.

9. вашите вноски не нарушават приложимите закони, разпоредби или разпоредби.

10. вашите материали не нарушават правото на поверителност или публичност на трета страна.

11. вашите материали не съдържат материали, които изискват лична информация от никого под 18-годишна възраст или експлоатират хора под 18-годишна възраст по сексуален или насилствен начин.

12. вашите материали не нарушават никакви федерални или държавни закони относно детската порнография или по друг начин са предназначени за защита на здравето или благосъстоянието на непълнолетните;

13. вашите материали не съдържат обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.

14. вашите материали по друг начин не нарушават или цитират материали, които нарушават разпоредбите на настоящите Условия за ползване или приложимите закони или разпоредби.

Всяко използване на Сайта в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за Ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права за използване на Сайта.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Публикувайки своите Материали в някоя част на Сайта, [или като Материали са достъпни на Сайта, обвързването си профил в Сайта с някой от вашите акаунти в социалните мрежи], вие автоматично предоставяте, и вие декларирате и гарантирате, че имате право да ни предоставят неограничен неограничен, неотменимо, вечно, неизключително, предаде, безвъзмездно, напълно платени, световно право и лиценз за настаняване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродажба, публикуване, излъчване, ретрансляцию, архивиране, съхранение, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод , предаване, извличане (изцяло или частично) и разпространението на такива Депозити (включително, без ограничение, вашата снимка и на глас) за всякакви цели, търговски, рекламни, промоционални или други, а също и за подготовката на производни произведения или включване в други работата на такива Депозити, както и за предоставяне на разрешение сублицензий по-горе. Използването и разпространението може да се осъществи във всички медийни формати и по всички медийни канали.

Това разрешително ще се прилага за всяка форма, медии или технологии, известен в днешно време или разработен в бъдеще и включва използването на нас вашето име, името на фирмата и имената на франчайз, в зависимост от случая, както и всички търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, лога и за лични и търговски изображения, които вие предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашите вноски и гарантирате, че моралните права не са били декларирани по друг начин във вашите вноски.

Ние не претендираме за собственост върху вашите депозити. Вие запазвате пълното право на собственост върху всичките си депозити и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с вашите депозити. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите приноси, предоставени от вас във всяка област на сайта.

Вие носите цялата отговорност за приноса си към сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от правни действия срещу нас по отношение на вашия принос.

Ние си запазваме правото, по наше свое еднолично и абсолютно усмотрение (1) редактиране, редактиране или по друг начин променяте всякакви Материали; (2) переклассифицировать всякакви Материали, за да ги поставят в по-подходящо място в Сайта; и (3) преди да преглеждате или изтривате всички Материали по всяко време и по всякаква причина, без предизвестие. Не сме длъжни да следим Вашите депозити.

НАСОКИ ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ

Можем да ви предоставим области на сайта, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате изземване, трябва да отговаряте на следните критерии:

(1) трябва да имате непосредствен опит с проверяваното лице / организация;

(2) вашите отзиви не трябва да съдържат обидни думи или обидни, расистки, обидни или омразни изрази;

(3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки въз основа на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане;

(4) вашите отзиви не трябва да съдържат връзки към незаконни дейности;

(5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви;

(6) не трябва да правите заключения относно законността на поведението;

(7) нямате право да публикувате неверни или подвеждащи изявления;

(8) нямате право да организирате кампания, насърчаваща другите да публикуват обратна връзка, както положителна, така и отрицателна.

Можем да приемаме, отхвърляме или изтриваме отзиви по наше усмотрение. Ние абсолютно не сме длъжни да проверяваме отзивите или да изтриваме отзивите, дори ако някой смята, че отзивите са нежелани или неточни. Отзивите не са одобрени от нас и не отразяват непременно нашето мнение или мнението на някой от нашите филиали или партньори.

Ние не носим отговорност за никакви проверки или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от някаква проверка. С публикуването на коментар, вие по този начин предоставяте на нас вечно, неизключително, световно, безвъзмездно, напълно платени, уступаемое и сублицензируемое право и лиценз за възпроизвеждане, промяна, превод, прехвърлянето на всички средства, картографиране, изпълнение и / или разпространение на цялото съдържание, позоваваща се на отзива.

ЛИЦЕНЗ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Лиценз за използване

Ако получавате достъп до Сайта чрез мобилно приложение, ние ви предлагаме отзывное, неизключително, прехвърлими, ограничено право да инсталирате и използвате мобилно приложение на безжични електронни устройства, притежавани от вас или контролирани от вас, както и да получават достъп и да използвате мобилно приложение на тези устройства е строго в съответствие с разпоредбите и условията на лиценза за мобилно приложение, съдържаща се в тези Условия за ползване.

Вие не трябва:

(1) декомпилирайте, препроектирайте, разглобявайте, Опитайте се да получите изходния код или да дешифрирате приложението;

(2) Направете промени, адаптиране, подобряване, усъвършенстване, превод или производна работа от приложението;

(3) нарушават всички приложими закони, правила или разпоредби във връзка с достъпа или използването на приложението;

(4) изтрийте, променете или скрийте всяко известие за собственост (включително всяко известие за авторски права или търговска марка), Публикувано от нас или лицензодателите на приложението;

(5) Използвайте приложението за всякакви цели, генериращи приходи, търговски предприятия или други цели, за които не е предназначено или предназначено;

(6) направете приложението достъпно в мрежа или в друга среда, позволяваща достъп или използване от няколко устройства или потребители едновременно;

(7) Използвайте приложението, за да създадете продукт, услуга или софтуер, който пряко или косвено се конкурира с приложението или го замества по някакъв начин;

(8) Използвайте приложението, за да изпращате автоматични заявки до всеки уебсайт или да изпращате нежелани търговски имейли;

(9) да използват всяка служебна информация или на някой от нашите интерфейси или друга нашата интелектуална собственост при проектирането, разработването, производството, лицензиране или разпространение на приложения, приспособления или устройства за използване с тази програма.

Apple и Android Устройства

Следните условия се прилагат, когато използвате мобилно приложение, получено от Apple Store или Google Play (Всеки от които е „дистрибутор на приложения“), за достъп до сайта:

(1) лиценз, издаден ви за нашето мобилно приложение, неизказано се ограничава лиценз за използване на приложение на устройството, която използва операционната система на Apple iOS или Android, в зависимост от случая, и в съответствие с правилата за използване, посочени в приложимите условия за ползване на услугата големия разпространител на приложения;

(2) ние носим отговорност за предоставяне на всякакви услуги за поддръжка и подкрепа по отношение на мобилните приложения, както е посочено в разпоредбите и условията на този лиценз, в мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване, или в съответствие с други изисквания на приложимото право, и вие потвърждавате, че всеки Разпръскване на приложения не носи никаква отговорност за предоставянето на всички услуги, за поддръжка и подкрепа по отношение на мобилните приложения.;

(3) в случай на несъответствие на мобилни приложения някаква приемлива гаранция, можете да уведоми съответния големия разпространител на приложения, и Разпространителят на приложения в съответствие с техните условия и политиката може да се възстанови, покупна цена, ако има такава, платена за мобилно приложение, и в максималната степен, позволена от приложимото право, Разпространителят приложения няма да има никакви други гаранции по отношение на мобилните приложения.;

(4) вие декларирате и гарантирате, че: (i) вие не се намирате в страна, срещу която се разпространява ембарго на правителството на САЩ, или която е била обявена от правителството на САЩ като държава, „подкрепа на терористите“, и (ii) не са изброени нито в едно правителствено списъка на САЩ са забранени или ограничени страни;

(5) трябва да спазвате приложимите условия на Споразумението на трети страни, когато използвате мобилно приложение, например, ако имате VoIP приложение, тогава не трябва да нарушавате тяхното споразумение за предоставяне на безжични услуги за данни, когато използвате мобилно приложение;

(6) вие приемате и се съгласявате с факта, че Разпространителите на приложения са предвидените трети страни бенефициенти на правилата и условията на този лиценз, в мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване, и че всеки Разпръскване приложения ще има правото (и ще се счита взел право) се прилагат разпоредбите и условията на тази лицензия за мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване, по отношение на теб като на трета страна бенефициент.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

В рамките функционалност на Сайта можете да свържете вашия акаунт с онлайн сметките, които имате при трети страни доставчици на услуги (всяка такава сметка, „акаунт на трети страни“), или: (1) предоставяне на информация, за да влезете в акаунта си на Трети страни чрез Сайта; или (2) ни позволява достъп до вашия Акаунт от Трети страни, както е разрешено от действащите правила и условия, които регламентират използването от ваша страна на всяка Сметка на Трета страна.

Вие декларирате и гарантирате, че имате право да разкриват ни информация за влизане Сметка на Трета страна и / или да ни предоставят достъп до вашия Акаунт от Трети страни, без нарушение на никакви правила и условия, уреждащи използването от вас на съответната Сметка на Трета страна, и не чрез задължението ни плащат някакви такси или ни подлага на никакви ограничения за използването, налагаемым трета страна доставчик на услуги за трети страни Акаунт.

Предоставяне на достъп до всички акаунти на Трети страни, вие разбирате, че (1) можем да осъществяваме достъп, предоставяне на достъп и съхранение (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили, и са запазили в Профила си на Трета страна („Съдържание социалната мрежа“), че той е на разположение на Сайта и чрез Сайта през вашия профил, включително, без ограничение, всички списъци с приятели, и (2) можем да изпращате и получавате от вашия Акаунт от Трети страни за повече информация в същата степен, в което сте уведомени, когато се свързвате профила си с трети страни акаунт.

В зависимост от избраните от вас Сметки на трети лица и в съответствие с настройките за поверителност, които сте задали в тези Сметки на Трети страни лична информация, която вие поставяте в своите акаунти в Трети страни, могат да бъдат на разположение във вашия профил на Сайта и чрез него. Моля, имайте предвид, че ако профилът на трета страна или свързаната с него услуга станат недостъпни или достъпът ни до такъв акаунт на трета страна е спрян от доставчик на услуги от трета страна, съдържанието на социалната мрежа може да не е достъпно на и чрез Сайта.

Ще имате възможност по всяко време да деактивирате връзката между профила си в сайта и профилите си на трети страни. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ ПРОФИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ (СПОРАЗУМЕНИЯ) С ТАКИВА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ.

Ние не полагаме никакви усилия да проверяваме съдържанието на социалните медии за каквито и да било цели, включително, но не само, за точност, законност или ненарушаване, и не носим отговорност за съдържанието на социалните медии. Вие признавате и се съгласявате, че ние можем да получите достъп до вашата адресна книга за електронна поща, свързана с вашия Акаунт от трети страни, и до вашия списък с контакти, съхранена на вашето мобилно устройство или планшетном компютър, единствено за целите на идентификация и ви информират за тези контакти, които също са се регистрирали за ползване на Сайта.

Можете да деактивирате връзката между сайта и профила си в трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на профила си (ако е приложимо). Ще се опитаме да изтрием всяка информация, съхранявана на нашите сървъри, която е била получена чрез такъв профил на трета страна, с изключение на потребителското име и снимката на потребителския профил, които ще бъдат свързани с профила ви.

ПОДЧИНЕНИЕ

Вие признавате и се съгласявате, че всякакви въпроси, коментари, предложения, идеи, коментари или друга информация, свързана с Сайта („Материали“), предоставена от вас на нас, не са поверителни и стават наша собственост. Ние ще притежава изключителните права, включително всички права върху интелектуалната собственост и ще има право на неограничено използване и разпространението на тези Материали във всякакви законни цели, търговски или други без потвърждение или компенсация за вас.

С настоящото се отказвате от всички морални права върху такива материали и с настоящото гарантирате, че такива материали са оригинални за вас или че имате право да изпращате такива материали. Вие се съгласявате, че няма да има никакви средства за защита срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с каквито и да било права на собственост във вашите материали.

УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или да могат да се изпращат през Сайта) препратки към други уеб сайтове („уеб сайтове на Трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, изображения, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или предмети, които са собственост или настъпили от трети страни („Съдържание на трети страни“).

Такива Трети страни, Уеб сайтове и Съдържание на Трети страни не са изследвани, не се контролират и не са проверени от нас на точността, благоприличие или пълнотата и ние не носим отговорност за каквито и да е уебсайтове на Трети страни, достъпни чрез този Сайт, или каквато и да е Съдържание на Трети страни, публикувано на Сайта, достъпни през Сайта или установени от Сайта, включително и съдържанието, точността, оскорбительность, мнения, надеждност, политиката на поверителност или други политики, или съдържащи се в уебсайтове на Трети страни или в Съдържание на Трета страна.

Включването, връзката или разрешението за използване или инсталиране на уебсайтове на трети страни или съдържание на трети страни не предполага одобрение или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтове на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие го правите на свой собствен риск и трябва да знаете, че настоящите Условия за ползване вече не важат.

Трябва да се запознаете с приложимите условия и политиката, включително правилата за поверителност и събиране на данни, на всеки уеб сайт, в който преминаваш от Сайта на, или отнасящи се до всички приложения, които използвате или инсталирате от Сайта. Всички покупки, които извършвате чрез уеб сайтове на трети страни, ще се извършва чрез други уеб сайтове и от други компании, и ние не носим никаква отговорност по отношение на такива покупки, които се извършват единствено между вас и съответната трета страна.

Вие се съгласявате и приемате, че ние не одобряваме продукти или услуги, предлагани на уебсайтове на трети страни, и вие се съгласявате да ни предпази от всякакви вреди, причинени от покупката си на такива продукти или услуги. Освен това, вие се задължавате да ни предпазите от каквито и да било щети или вреди, които сте претърпели във връзка или в резултат на съдържание на трети страни или контакт с уебсайтове на трети страни.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Позволяваме на рекламодателите да поставят своите реклами и друга информация в определени области на Сайта, като например реклами в страничната лента или банерни реклами. Ако сте рекламодател, вие носите пълна отговорност за всички реклами, които можете да поставите на Сайта, както и за всички услуги, предлагани на Сайта или на продукти, продавани с помощта на тези реклами.

Освен това, тъй като рекламодателят, вие гарантирате и декларирате, че притежавате всички права и правомощия за реклама на Сайта, включително, но не само, права върху интелектуалната собственост, права за реклама и договорни права.

Като рекламодател, вие се съгласявате, че такава реклама попада в обхвата на нашия Закон за авторското право в цифровата епоха („DMCA“) и на разпоредбите на Политиките, както е описано по-долу, и че разбирате и се съгласявате с факта, че за възстановяване или друга компенсация за проблемите, свързани с отстраняването на DMCA, не ще бъде. Ние просто даваме пространство за поставяне на такава реклама и нямаме други взаимоотношения с рекламодателите.

УПРАВЛЕНИЕ

Ние си запазваме правото, но не и задължението,:

(1) следвайте сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване;

(2) предприемане на подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение нарушава закона или настоящите Условия за ползване, включително, но не само, съобщаване на такъв потребител на правоприлагащите органи;

(3) по наше усмотрение и без ограничения да откаже, ограничи достъпа, ограничаване на достъп или деактивира (доколкото е технологично възможно) всеки от вашите Вноски, или всяка част от тях;

(4) по наше усмотрение и без ограничения, уведомление или отговорност премахване на Сайт или по друг начин да изключите всички файлове и съдържание, които прекомерните по размер или по някакъв начин обременительны за нашите системи;

(5) по друг начин да управлявате сайта по начин, който защитава нашите права и собственост и насърчава правилното функциониране на Сайта.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прочетете нашата политика за поверителност, публикувана на сайта. С използването на сайта вие се съгласявате да спазвате нашата политика за поверителност, която е включена в настоящите Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в Съединените щати.

Ако посещавате Сайт от Европейския Съюз, Азия или всеки друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването, или разкриването на личните данни, които са различни от приложимите закони в Съединените Щати, а след това, продължавайки да използвате Сайта, вие предоставяте своите данни в Съединените Щати, и вие изрично се съгласявате с прехвърлянето и обработката на вашите данни в Съединените Щати.

ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВАТА ЕРА (DMCA) УВЕДОМЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА

Сигнал

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други лица, Ако смятате, че всеки материал, достъпен на място или чрез него, нарушава никакви авторски права, които вие притежавате или контролирате, моля, незабавно уведомете ни Оторизиран Агент по авторските права, като използвате информацията за контакт, посочена по-долу („Уведомление“).

Копие от уведомлението Ви ще бъде изпратено на лицето, което е публикувало или запазило материалите, посочени в уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно Федералния закон може да бъдете подведени под отговорност за вреди, ако направите значителни изкривявания в уведомлението. По този начин, ако не сте сигурни дали материалите, публикувани на Сайта или свързани с него, нарушават авторските ви права, първо трябва да се свържете с адвокат.

Всички известия трябва да отговарят на изискванията на DMCA 17 U. S. C. § 512(c) (3) и да включват следната информация:

(1) физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на притежателя на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено;

(2) идентифициране на защитено с авторски права произведение, за което се твърди, че е нарушено, или ако известието се отнася до няколко защитени с авторски права произведения на сайта, Представителен списък на такива произведения на сайта;

(3) идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава права или е предмет на нарушающей на правото на закона и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде изключен, и информация, достатъчна, за да можем да намерим материал;

(4) информация, достатъчна, за да можем да се свържем с подадената жалба, като например адрес, телефонен номер и, ако е налице, имейл адрес, на който да се свържем с подадената жалба;

(5) декларация, че страната, която подава жалбата, добросъвестно вярва, че използването на материала по реда, за който е подадена жалбата, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закон;

(6) декларация, че информацията в известието е точна и под страх от наказание за лъжесвидетелство, че страната, подающая жалбата е упълномощена да действа от името на собственика на изключително право, което евентуално се нарушава.

Насрещно Известие

Ако смятате, че вашите собствени материали, защитени с авторско право, са били изтрити от Сайта, в резултат на грешка или неправилна идентификация, можете да ни изпратите писмено насрещно уведомление, използвайки данните за контакт, посочени по-долу („Насрещно уведомление“).

За да бъде ефективно насрещно уведомление според DMCA, насрещното ви уведомяване трябва да включва по същество следното:

(1) Идентифициране на материала, който е бил изтрит или деактивиран, и местоположението, в което материалът се е появил, преди да бъде изтрит или деактивиран;

(2) декларация, че се съгласявате с юрисдикцията на Федералния окръжен съд, в който се намира Вашият адрес, или ако адресът Ви е извън Съединените щати, за всеки съдебен район, в който се намираме;

(3) декларация, че ще приемете процедурни услуги от страна, подала Уведомление, или от страна на агент;

(4) вашето име, адрес и телефонен номер;

(5) декларация под наказание за лъжесвидетелстване, че добросъвестно вярвате, че въпросният материал е премахнат или деактивиран в резултат на грешка или неправилно идентифициране на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран;

(6) вашият физически или електронен подпис.

Ако вие ни изпратите валиден писмено Насрещно уведомление, съответните изисквания, описани по-горе, ние ще ви дистанционно или отключенный материал, освен ако ние първо не получи уведомление от страна на фуражи Известие, информира ни за това, че тази страна е подал съдебен иск, за да ви забрани да участват в дейности, нарушающей правата, свързани с този материал.

Моля, имайте предвид, че ако по същество изопачавате информацията, че деактивираното или изтрито съдържание е било изтрито по погрешка или неправилна идентификация, може да бъдете отговорни за щети, включително разходи и адвокатски хонорари. Подаването на фалшиво насрещно уведомление представлява лъжесвидетелстване.

Назначен агент за авторски права

Никълъс Нисен

Внимание: агент за авторски права

2224 Плезънт Вю Рд. Лукс 6

Мидълтън, WI 53562

support@madisonliquidators.com

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други лица, Ако смятате, че каквато и да е материал, достъпен на място или чрез него, нарушава никакви авторски права, които вие притежавате или контролирате, моля, незабавно уведомете ни, използвайки данните за контакт, посочени по-долу („Уведомление“). Копие от уведомлението Ви ще бъде изпратено на лицето, което е публикувало или запазило материалите, посочени в уведомлението.

Моля, имайте предвид, че съгласно Федералния закон може да бъдете подведени под отговорност за вреди, ако направите значителни изкривявания в уведомлението. По този начин, ако не сте сигурни дали материалите, публикувани на Сайта или свързани с него, нарушават авторските ви права, първо трябва да се свържете с адвокат.

ВАЛИДНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ВСЯКА ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО, ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА НАРУШАВАНЕ НА ВСЯКО ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ [ПРОФИЛА ВИ И] ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ.

Ако ние спрем или приостановим действие на вашия акаунт по някаква причина, ще бъде забранено да се регистрирате и да създадете нов акаунт под името ви, е фалшив или заимствованным име или от името на трети страни, дори ако може да действа от името на трета страна.

В допълнение към затварянето или спирането на профила ви, ние си запазваме правото да предприемем съответните правни действия, включително, но не само, гражданска, наказателна и съдебна защита.

ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ НА РАБОТАТА

Ние си запазваме правото да променяме, променяме или изтриваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче не сме длъжни да актуализираме никаква информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме целия сайт или част от него без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за промени, промени в цените, спиране или прекратяване на Сайта.

Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да имаме хардуерни, софтуерни или други проблеми или нужда от поддръжка, свързана със Сайта, което ще доведе до прекъсвания, закъснения или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин променяме сайта по всяко време или по някаква причина, без да Ви уведомяваме.

Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате Сайта по време на всяко прекъсване или спиране на Сайта. Нищо в настоящите Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо ни да поддържаме и поддържаме сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с това.

РЕГУЛАТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта се регулират и тълкуват в съответствие със законите на щата [име на държавата], приложими към сключените споразумения и подлежащими пълното изпълнение в рамките на Държавата/Нацията [име на държавата], без оглед на принципите на конфликти на закона.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички правни действия от всякакъв характер, подадена от вас или от нас (заедно „Страните“ и поотделно „Страна“), трябва да бъде възбуден или преследвано от съдилищата, щатските и федерални съдилища, намиращи се в окръг Дейн, щата Уисконсин, и на Страните с настоящото се съгласяват и се отказват от всички възражения срещу липсата на лична юрисдикция и неудобного на форума по отношение на места и юрисдикция в тези съдилища на щатските и федералните съдилища.

Прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и Единния закон за сделките с компютърна информация (UCITA) са изключени от настоящите Условия за ползване. По никакъв начин не трябва да се започват искове, искове или производства, заведени от някоя от страните, свързани по какъвто и да е начин със Сайта, повече от 1 година след появата на основанието за делото.

ПРОМЯНА

Сайтът може да съдържа информация, съдържаща печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Сайта по всяко време без предизвестие.

РЕЗЕРВАЦИЯ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРИ УСЛОВИЯ“ КАКТО Е „И“ПРИ НАЛИЧНОСТ“. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА САМО НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК. В МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УВЕРЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, (3) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И / ИЛИ, (4) всяко прекъсване или прекратяване на прехвърлянето към или от сайта, (5) всички грешки, вируси, троянски коне и други подобни, които могат да бъдат прехвърлени на Сайта или чрез Сайта от трета страна, И / или (6) всички грешки или пропуски във всяко съдържание и материали или за загуби или щети от всякакъв вид, произтичащи от използването на съдържание, хоствано, предавано или по друг начин достъпно чрез Сайта. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, НЕ ОДОБРЯВАМЕ, НЕ ГАРАНТИРАМЕ И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, ВСЕКИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ, ВСЕКИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ХОСТВАНО ВЪВ ВСЕКИ БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЩЕ БЪДЕМ ОТГОВОРНИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ИЛИ ВЪВ ВСЯКА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ВНИМАВАТЕ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПО НИКАКЪВ НАЧИН НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, КОСВЕНИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

КОМПЕНСАЦИЯ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и ограда нас, включително и нашите дъщерни дружества, клонове и на всички наши съответните длъжностни лица, агенти, партньори и служители, срещу всякакви загуби, повреди, отговорности, претенции или искания, включително разумни такси за адвокати и направените разходи от трета страна поради или в резултат на: (1) [вашите вноски]; (2) използването на Сайта; (3) нарушение на настоящите Условия за използване; (4) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, предвидени в тези Условия за използване; (5) вашето нарушение на правата на трета страна, включително, но не само на правата върху интелектуалната собственост; или (6) всяко изрично вредно действие спрямо всеки друг потребител на Сайта, с когото сте се свързали чрез Сайта.

Независимо от горното, ние си запазваме правото за своя сметка да поеме изключителната защита и контрол по всеки въпрос, по който вие сте длъжни да ни обезщетите загуби, и вие се съгласявате да си сътрудничат за своя сметка с нашата защита по подобни искове. Ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим за всякакви такива искове, действия или производства, които подлежат на тази компенсация, веднага щом разберем.

ПОТРЕБИТЕЛ

Ние ще съхраняваме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на Сайта, както и данни, свързани с използването на Сайта. Въпреки че редовно извършваме архивиране на данни, Вие сте изцяло отговорни за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели с помощта на Сайта.

Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност пред вас за всякаква загуба или повреда на такива данни и с настоящото вие се отказвате от всякакви права да ни дела във връзка с такава загуба или повреда на такива данни.

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на Сайта, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички договори, писма, разкриване и други съобщения, които ние ви предоставяме по електронен път, чрез електронна поща и на Сайта, да отговарят на всяко юридическо заявка за това, че такова съобщение е в писмена форма. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, КАКТО И ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА.

С настоящето Вие се отказвате от всякакви права или изисквания, в съответствие с всички закони, разпоредби, подзаконови актове, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или съхранение на неелектронни записи, или за плащания или предоставяне на кредити с всички средства, различни от електронни средства.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ

Ако някоя жалба, изпратена до нас, не бъде задоволително решена, можете да се свържете с отдела за жалби на отдела за потребителски услуги на Калифорнийския отдел за потребителски услуги в писмена форма на 1625 North Market Blvd., Апартамент N 112, Сакраменто, Калифорния 95834 или се обадете на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.

РАЗНООБРАЗЕН

Настоящите Условия за Ползване и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват пълно споразумение и разбиране между вас и нас. Нашата неспособност да приложим или наложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези условия за ползване действат в максималната възможна степен, разрешена от закона. Можем да прехвърлим всички или всички наши права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина, която е извън нашия разумен контрол.

Ако някоя разпоредба или част от разпоредба от настоящите Условия за ползване се счита за незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредба се счита отделимыми от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби. Между вас и нас не съществуват съвместни предприятия, партньорства, трудови или Агентски отношения, създадени в резултат на настоящите Условия за ползване или използване на Сайта.

Вие се съгласявате, че настоящите Условия за ползване няма да бъдат тълкувани срещу нас поради тяхното съставяне. С настоящето Вие се отказвате от всички и всички средства за защита, които може да имате на базата на електронна форма на настоящите Условия за ползване и липсата на подписите на страните на настоящото Споразумение за изпълнение на настоящите Условия за ползване.